Orienterings- og opstillingsmøde i anledning af valg til menighedsrådet 2016

Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19:00 
i Tårnby Kirkes konfirmandstuer.

Er du interesseret og har lyst til at være med i menighedsrådsarbejdet, så mød op!
Du skal være medlem af folkekirken, fyldt 18 år og bo i Tårnby Sogn, eller have løst sognebånd til en af Tårnby Kirkes tre præster.
Vi glæder os til at se dig.

     Har du ikke mulighed for at komme, så kontakt Menighedsrådets Læs videre Orienterings- og opstillingsmøde i anledning af valg til menighedsrådet 2016

© tårnby sogns menighedsråd