Koncert med Graabrødre Kammerkor

Koncert

Søndag den 26. April kl. 16

Graabrødre Kammerkor, dirigent: Egil Kolind. Værker af Palestrina, Carl Nielsen og Egil Kolind (uropførelse).

small_graa_2014Graabrødre Kammerkor markerer 150-året for Carl Nielsens fødsel ved at opføre hans “Tre motetter“ Op. 55 (1929). Disse motetter, som har tekster fra Salmernes Bog, er skrevet på  opfordring af Mogens Wöldike, som var dirigent for Palestrinakoret, et kor med speciale i vokalpolyfoni, og som eksisterede fra 1922-1934. (Det blev opløst, fordi et afgørende antal af sangerne blev optaget i Radiokoret.) Som inspiration lod Nielsen sig inspirere af musik fra den såkaldt nederlandske skole og af Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). Resultatet blev en musik, der tydeligvis er Carl Nielsens egen, men samtidig klart påvirket af Palestrinas stil. Af Palestrina opføres motetten „Sicut cervus“ og et Stabat Mater for dobbeltkor. Netop Palestrinas vokalpolyfone stil har også inspireret korets dirigent Egil Kolind til at komponere et nyt værk, “Messe i F”, som i sit udtryk – med komponistens egne ord – lægger sig tæt op af renæssances spiritualitet.

Der er gratis adgang til alle koncerter i Tårnby Kirke.

Graabrødre Kammerkors hjemmeside

© tårnby sogns menighedsråd