Alle gudstjenester aflyses

De kommende 14 dage vil alle gudstjenester og arrangementer i Tårnby Kirke være aflyst.

https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/biskopper-gudstjenesterne-aflyses-overalt-i-folkekirken

Ligeledes er kontorerne lukkede for personlig henvendelse. Både kordegn, kirkegårdsadministratorer og præster vil dog fortsat kunne kontaktes pr. telefon og via mail.
Numre, adresser og kontortider står i bunden af siden her, samt under menupunktet “kontakt”.

Kirkelige handlinger vil i et vist omfang blive gennemført under former, der på forskellig vis tager højde for situationen omkring risikoen for spredning af Corona- virus.

Nærmere information følger løbende, så hold øje med hjemmesiden her, hvor vi vil forsøge at opdatere så godt vi kan.