Alle indlæg af Andreas Woller

Farvel og tak

Da jeg bliver 70 år i denne måned, kræver loven, at jeg går på pension ved udgangen af måneden. Derfor er det anledning til at sige farvel efter 33 år som kirkebogsførende sognepræst i Tårnby.

Det er vedmodigt at skulle stoppe som præst efter næsten 41 års tjeneste. Jeg vil derfor sige menighedsrådet og personalet stor tak for godt sammenarbejde gennem de mange år. Jeg skal desværre fraflytte præstegården efter min pension, idet jeg har bopælspligt, men også fraflytningspligt, men ingen genhusningspligt.

Jeg føler også, at jeg vil sende en hilsen til alle de famili-er, der har fået foretaget kirkelige handlinger af mig og til alle dem, der trofast har deltaget i de arrangementer, som jeg har stået for.

Når man slutter knap 41 års tjeneste i Folkekirken, kan det være relevant at se tilbage på de mange år. Jeg blev klassisk sproglig student fra Rønde Kursus i 1963 og teologisk kandidat fra Københavns Universitet i 1973. Ordineret i Københavns Domkirke den 10.maj 1973, indsat som residerende kapellan ved Korsvejskirken den 13.maj 1973, samme år og dag, hvor kirken blev indviet og Korsvejens sogn var nu et nyt sogn i Københavns Stift. Senere har jeg været sognepræst i Verninge pastorat på Fyn og senere igen dansk præst for den danske menighed i Rendsborg i Sydslesvig. 1.april 1981 blev jeg indsat som kirkebogsførende sognepræst her i Tårnby.

Om det er lykkedes for mig at forkynde evangeliet til tro, det, som jeg følte, var et kald, da jeg i 1960 besluttede, at jeg ville være præst, vil jeg overlade til Vor Herre at afgøre. Jeg håber blot, at min person ikke har været anledning til, at nogen vendte kirken ryggen.
Så vil jeg slutte med at ønske Guds velsignelse over Tårnby Sogn og håb om, at menighedsrådet finder den rette afløser for mig. Endnu engang farvel og tak.

Andreas Woller