Alle indlæg af Mads Gravers Nielsen

Referat af menighedsrådsmøde d. 9. juni 2020 kl. 17

Møde i Tårnby Sogns Menighedsråd

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 17.00 i menighedsrådslokalerne

Tårnby Præstegård

Formandens initialer:

Evt. afbud    Hjørdis Pedersen, Jesper Hjulmand, Vibeke Bay Lis Schneevoigt, Tine Kragh og Lisbet Kristensen
Yderligere tilstede    Bent Jørgensen og Henrik Winther(kirkegårdskontoret)
    
KassererenKvartalsrapport 1. kvartal 2020Budget 2021Restanceliste fra kirkegården   I referatet er der bytte om på punkt b og c    Kassereren gennemgik kvartalsrapporten Forslag fra Kassereren om at der skal spørges hver gang der skal der indkøbes større ting, dette gælder ikke daglige fornødenheder. (Bagatel grænse kr. 1500 for kirkegårdskontoret)  MR afventer 2. kvartal om det udligner 1. kvartal. MR: kvartalsrapporten tager den til efterretning. Restancelisten – der arbejdes på at få den på plads i samarbejde mellem kirkegårdkontoret og kassereren.MR vedtager Årsbudget 2021, Tårnby Sogns Menighedsråd, CVR-nr 20301716 Budget 2021 Bidrag budget afleveret 9. juni 2020 kl. 18.07
Meddelelser fra formandenOrientering fra coronatidenEvt. foto af personalet til hjemmesidenOrienteringsmøde 6. juli 2020Sommerfest/dato  Intet vedtagetPris kr. 8500,- ex. Moms for 10 personer, MR vedtager at dette udføres i 3. kvartalIntet vedtaget, det er vigtig at alle kommerSommerfest der skal nedsættes et ”festudvalg” der finder ud af dato o.s.v Henrik, Karsten, Ellen Jens Peter MR vedtager at der ikke mere ydes tilskud til juleforkost  
KirkeværgenIntet vedtaget
 Og Meddeler fra præsterne Sognepræst Karsten Møller HansenSognepræst Ida NielsenSognepræst Desiree RisumSognepræst Louise Husted Rosenberg   
:KirkegårdsudvalgetMageskiftet med nabo til kirkegårdenEtablering af rampe mellem kirkegård og præstegårdMageskifter skulle være lige ved at være i gennemDer arbejdes på sagen, MR ønsker at der gås videre med det også ses på andre løsninger.MR vedtager at formanden Flemming Niemann Pedersen og Kassereren Anne-Marie Andersen kan underskrive på vegne af Tårnby Sogns Menighedsråd
Præsteboligudvalget  
Menighedsplejen   
KulturudvalgetAflysning af Sognedag den 7. juni 
Kontaktperson  
Evt.  DR: evt. lidt flere bænke i Præstegården, dette tages på næste møde

På glædeligt gensyn

Kirken er igen åben. Som det ser ud lige nu, må vi være 50 mennesker plus personale, og der skal være to meters afstand mellem folk. Det gælder både dåb, bisættelser, vielser og gudstjenester.
Tingene ændrer sig hurtigt, som du nok har opdaget. Så hold lige øje med
vores hjemmeside, hvor vi vil skrive nye ændringer på.
Til gudstjenester i den næste tid vil der ikke være nadver. Og mange af de aktiviteter som normalt indeholder tæt fysisk kontakt vil først blive gennemført igen efter sommerferien. Håber alt går.
Har I spørgsmål så kontakt os gerne.

Vi glæder os til at se jer.

Menighedsrådet