Alle indlæg af Mads Gravers Nielsen

På glædeligt gensyn

Kirken er igen åben. Som det ser ud lige nu, må vi være 50 mennesker plus personale, og der skal være to meters afstand mellem folk. Det gælder både dåb, bisættelser, vielser og gudstjenester.
Tingene ændrer sig hurtigt, som du nok har opdaget. Så hold lige øje med
vores hjemmeside, hvor vi vil skrive nye ændringer på.
Til gudstjenester i den næste tid vil der ikke være nadver. Og mange af de aktiviteter som normalt indeholder tæt fysisk kontakt vil først blive gennemført igen efter sommerferien. Håber alt går.
Har I spørgsmål så kontakt os gerne.

Vi glæder os til at se jer.

Menighedsrådet

Tænd lys for Danmarks befrielse d. 4. maj

Det, der var en spontan reaktion for 75 år siden, skal vi bære videre som et håb om frihed og fred i fremtiden, lyder det fra biskopperne, som opfordrer til at markere befrielsen med lys i vinduer og på sociale medier 29.04.2020

I år er der særlig grund til at markere 4. maj med lys i vinduerne, for det er 75 år siden, frihedsbudskabet lød og vi står igen i en krise, som rammer alle.

Inge Haandsbæk Vestergaard og Ellen Aagaard Petersen

“I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.”

Sådan begyndte den historiske meddelelse i radioen den 4. maj 1945 med nyheden om, at Danmark var fri af den tyske besættelse. 

Vi kan i år fejre 75-året for Danmarks befrielse. Det skulle have været markeret ved en lang række kirkelige begivenheder landet over, som er blevet aflyst på grund af faren for smitte med coronavirus.

I stedet opfordrer landets biskopper til, at man fortsætter traditionen med at sætte levende lys i vinduerne om aftenen den 4. maj. Det skriver de i en fælles besked:

”Lyset er et tegn på frihed og håb. På denne aften takker vi for vores eget lands befrielse og samtidig beder vi for fred og frihed for alle jordens folk. Det, der var en spontan reaktion den 4. maj 1945, skal vi bære ind i fremtiden, som et håb om frihed og fred i fremtiden.” 

Lys, flag og klokkeringning

”Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke”, står der i Johannesevangeliet i Biblen. Med de ord opfordrer folkekirken til at tænde lys og dele det også på sociale medier. 

Man kalder nogle gange kirken for et ”erindringshus”, fordi den forbinder os med mennesker, der har levet og været samlet der før os. Flere har da også sammenlignet de onde år under besættelsen med den krise, vi står midt i nu, nemlig coronavirus. 

I år giver det særligt god mening at tænde lys i hjemmene, hvor mange opholder sig det meste af tiden. Det kan minde os om, at også vi må se frem til at kunne samles frit igen.

Mange kirker vil markere 75-året for befrielsen ved at ringe med kirkeklokkerne den 4. maj mellem klokken 20 og 21, ringe et kvarter ved morgen- og aftenringning den 5. maj og flage ved kirken den 5. maj.

Et par toner fra organisten

Da vi bl.a. ikke kan arrangere koncerter på denne side af sommerferien, vil vi prøve noget andet: Jeg har (over længere tid) uploadet nogle indspilninger på YouTube. Her er der links til et par af dem et par af dem (nederst) samt en lille kirkemusikhistorisk kommentar. Hvis der er interesse for denne form for formidling, vil vi bringe nogle flere links i de kommende uger.

Fastetid
Et af fastens temaer er Djævelen, forstået billedligt som en indre eller ydre fjende. I ”Behold os, Herre, ved dit ord”, som jeg her spiller Buxtehudes (Ca. 1637-1707) orgelkoral over, er det klart ydre fjender, der tales om:

Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!
2) Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!
3) Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!


(Den Danske Salmebog nr. 337)

Salmen, som er skrevet af Luther, havde i sin oprindelige version andenlinjen ”og styr Pavens og Tyrkens Mord” (und steur’ des Pabstes und der Türken Mord), der i senere salmebøger er blevet ændret til ”trods dine fjenders løgn og mord”.
I Holbergs ”Peder Paars” tror en samsøbo, at der var tale om ”tyrkens moder”. ”En meget forståelig misforståelse” skriver Holberg i en fodnote. (Ordret: ”Hun hafde hørt siunge om Pavens og Tyrkens
Mord, og taget Moer eller Moder i steden for Mord, hvor i mand kand let forsee sig.”)
Holberg var i øvrigt modstander af overdreven polemik mod den katolske kirke og pointerer f.eks. i forordet til sin kirkehistorie (1738), at han kalder paven for pave. (Det var endnu på Holbergs tid ikke ualmindeligt i luthersk polemik at omtale paven som antikrist.)

”Vor Gud han er så fast en borg” (Den Danske Salmebog nr. 336), Luthers parafrase over Salme 46 i Det Gamle Testamente, har det samme emne som ”Behold os, Herre ved dit ord”.
Via linket kan man høre en bearbejdelse over melodien til den af Johann Nikolaus Hanff (1663-1711), som tilhører generationen mellem Buxtehude og Bach, og som bl.a. virkede i Hamburg og Schleswig.
Han har kun efterladt seks og en halv orgelkoral; disse er til gengæld af høj kvalitet. Hos Hanff er melodien i almindelighed meget lettere at følge end hos Buxtehude.

Poul Anders Lyngberg-Larsen

Buxtehude: Behold os, Herre, ved dit ord:
https://youtu.be/b1zcRkX3dfE

Hannf: Vor Gud han er så fast en borg:
https://youtu.be/h50ptubv5ag