Alle indlæg af Mads Gravers Nielsen

Tænd lys for Danmarks befrielse d. 4. maj

Det, der var en spontan reaktion for 75 år siden, skal vi bære videre som et håb om frihed og fred i fremtiden, lyder det fra biskopperne, som opfordrer til at markere befrielsen med lys i vinduer og på sociale medier 29.04.2020

I år er der særlig grund til at markere 4. maj med lys i vinduerne, for det er 75 år siden, frihedsbudskabet lød og vi står igen i en krise, som rammer alle.

Inge Haandsbæk Vestergaard og Ellen Aagaard Petersen

“I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.”

Sådan begyndte den historiske meddelelse i radioen den 4. maj 1945 med nyheden om, at Danmark var fri af den tyske besættelse. 

Vi kan i år fejre 75-året for Danmarks befrielse. Det skulle have været markeret ved en lang række kirkelige begivenheder landet over, som er blevet aflyst på grund af faren for smitte med coronavirus.

I stedet opfordrer landets biskopper til, at man fortsætter traditionen med at sætte levende lys i vinduerne om aftenen den 4. maj. Det skriver de i en fælles besked:

”Lyset er et tegn på frihed og håb. På denne aften takker vi for vores eget lands befrielse og samtidig beder vi for fred og frihed for alle jordens folk. Det, der var en spontan reaktion den 4. maj 1945, skal vi bære ind i fremtiden, som et håb om frihed og fred i fremtiden.” 

Lys, flag og klokkeringning

”Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke”, står der i Johannesevangeliet i Biblen. Med de ord opfordrer folkekirken til at tænde lys og dele det også på sociale medier. 

Man kalder nogle gange kirken for et ”erindringshus”, fordi den forbinder os med mennesker, der har levet og været samlet der før os. Flere har da også sammenlignet de onde år under besættelsen med den krise, vi står midt i nu, nemlig coronavirus. 

I år giver det særligt god mening at tænde lys i hjemmene, hvor mange opholder sig det meste af tiden. Det kan minde os om, at også vi må se frem til at kunne samles frit igen.

Mange kirker vil markere 75-året for befrielsen ved at ringe med kirkeklokkerne den 4. maj mellem klokken 20 og 21, ringe et kvarter ved morgen- og aftenringning den 5. maj og flage ved kirken den 5. maj.

Et par toner fra organisten

Da vi bl.a. ikke kan arrangere koncerter på denne side af sommerferien, vil vi prøve noget andet: Jeg har (over længere tid) uploadet nogle indspilninger på YouTube. Her er der links til et par af dem et par af dem (nederst) samt en lille kirkemusikhistorisk kommentar. Hvis der er interesse for denne form for formidling, vil vi bringe nogle flere links i de kommende uger.

Fastetid
Et af fastens temaer er Djævelen, forstået billedligt som en indre eller ydre fjende. I ”Behold os, Herre, ved dit ord”, som jeg her spiller Buxtehudes (Ca. 1637-1707) orgelkoral over, er det klart ydre fjender, der tales om:

Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!
2) Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!
3) Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!


(Den Danske Salmebog nr. 337)

Salmen, som er skrevet af Luther, havde i sin oprindelige version andenlinjen ”og styr Pavens og Tyrkens Mord” (und steur’ des Pabstes und der Türken Mord), der i senere salmebøger er blevet ændret til ”trods dine fjenders løgn og mord”.
I Holbergs ”Peder Paars” tror en samsøbo, at der var tale om ”tyrkens moder”. ”En meget forståelig misforståelse” skriver Holberg i en fodnote. (Ordret: ”Hun hafde hørt siunge om Pavens og Tyrkens
Mord, og taget Moer eller Moder i steden for Mord, hvor i mand kand let forsee sig.”)
Holberg var i øvrigt modstander af overdreven polemik mod den katolske kirke og pointerer f.eks. i forordet til sin kirkehistorie (1738), at han kalder paven for pave. (Det var endnu på Holbergs tid ikke ualmindeligt i luthersk polemik at omtale paven som antikrist.)

”Vor Gud han er så fast en borg” (Den Danske Salmebog nr. 336), Luthers parafrase over Salme 46 i Det Gamle Testamente, har det samme emne som ”Behold os, Herre ved dit ord”.
Via linket kan man høre en bearbejdelse over melodien til den af Johann Nikolaus Hanff (1663-1711), som tilhører generationen mellem Buxtehude og Bach, og som bl.a. virkede i Hamburg og Schleswig.
Han har kun efterladt seks og en halv orgelkoral; disse er til gengæld af høj kvalitet. Hos Hanff er melodien i almindelighed meget lettere at følge end hos Buxtehude.

Poul Anders Lyngberg-Larsen

Buxtehude: Behold os, Herre, ved dit ord:
https://youtu.be/b1zcRkX3dfE

Hannf: Vor Gud han er så fast en borg:
https://youtu.be/h50ptubv5ag

generel information

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker og sognegårde. Gudstjenester og planlagte arrangementer er således aflyst foreløbigt.

Hospitalspræsten Desirée på Psykiatrisk Center Amager fungerer fortsat på Digevej 110.
Dog er gudstjenester foreløbigt aflyst. Hvis du er indlagt og ønsker en samtale, så kontakt hospitalspræst Desirée Risum på tlf. 3046 2040.

Dåb og vielser
Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal
overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. Vi opfordrer vores dåbsfamilier og brudepar, der har planlagt en kirkelige handling de kommende uger om at udskyde, hvor det er muligt. Kontakt gerne kirkekontoret eller en præst for nærmere aftale.

Begravelser og bisættelser
Ved begravelser og bisættelser i Tårnby Kirke skal deltagergrænsen på 13 pårørende overholdes. Vi opfordrer til at man forud for højtideligheden informerer familie og pårørende om de skærpede regler.

Kontakt til kirkens præster og kontorer
Kirkens præster står fortsat til rådighed for samtale og sjælesorg. Vi træffes dagligt telefonisk og på mail.
Karsten Møller Hansen tlf. 2175 1030 / kmha@km.dk
Ida Nielsen tlf. 3250 4186 / idni@km.dk
Desirée Risum tlf. 3046 2040 / dr@km.dk (betjener også Psykiatrisk Center Amager på Digevej 110).
Louise Husted Rosenberg tlf. 3046 0886 / lrr@km.dk

Kordegnekontor og kirkegårdskontor kan udelukkende kontaktes telefonisk og via mail i kontorernes træffetid.
Kordegnekontoret:
Kordegn Tine Bendsten
tlf. 3250 4195 & E-mail: thbe@km.dk

Kirkegårdskontoret:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye
Tlf. 3250 5798 & E-mail: kirkegaard@taarnbykirke.dk