Alle indlæg af Mads Gravers Nielsen

Referat af menighedsrådsmødet d. 19. august 2020.

Møde i Tårnby Sogns Menighedsråd

Onsdag den 19. august 2020 kl. 17.00 i menighedsrådslokalerne

Tårnby Præstegård

Formandens initialer:
1) Evt. afbud Ida Nielsen, Lisbet Kristensen, Jesper Hjulmand

2) Yderligere tilstede Bent Jørgensen

3) Kassereren
a) Kvartalsrapport (halvårsrapport) MR godkender denne

4) Meddelelser fra formanden
a) Ansættelse af en Kirke-og
kulturmedarbejder
b) Rep. Af administrationsbygningen:
1) Tagvandsnedløb
2) Understøbning af
kampestensfundament
3) Revner i murværk mod
urnekirkegård
4) Kalkning af reparationer og
reparationer omkring vinduer
5) Valgforsamling den 15. sep. 2020

a) MR vedtager at ansætte en sådan og
arbejder videre med sagen.
b) 3) MR vedtager at rep. Af revner i murværk
MR vedtager kalkning og rep. Omkring
vinduer
Ang. Rottebekæmpelsen – MR vedtager at
arbejdet udføres og at ansøge om 5%
midlerne fra Provsti

5) Kirkeværgen
a) Lamper på Kirkegården
b) Dvs. orientering

a) Kirkeværgen kommer med et forslag til
næste møde som MR kan vedtage
b) MR vedtager at søndre våbenhus rep.
Bliver sendt som en ansøgning til Stiftet

6) Meddeler fra præsterne
a) Sognepræst Karsten Møller Hansen
b) Sognepræst Ida Nielsen
c) Sognepræst Desiree Risum
d) Sognepræst Louise Husted Rosenberg

a) Ang. Fredag den 18/9 med
musik/gudstjeneste
b) Intet
c) Intet
d) Intet

7) Kirkegårdsudvalget
a) Ansøge prostiudvalget om at opføre ny
kirkegårdsmur

a) MR vedtager at ansøge

8) Præsteboligudvalget
a) Orientering ang. Rotteplage boligen
Englandsvej

Ny køleskab til Præsteboligen Englansvej
A) Se punkt 4

Menighedsplejen Intet
9) Kulturudvalget
a) Sognedagen der hører sammen med
Høstfesten vil blive gemmeført i henhold
de retningslinjer vi har sidst modtaget
(Covid19)
10) Kontaktperson
a) Kordegnestillingen skal opslås (20
timer stillingen)

MR vedtager dette

11) Evt. 9. sep. 2020 fra 14.00 Provstesyn
Fest: Deadline 21.08.20
DR gudstjeneste den 7. feb, 2021

Referat af menighedsrådsmøde d. 9. juni 2020 kl. 17

Møde i Tårnby Sogns Menighedsråd

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 17.00 i menighedsrådslokalerne

Tårnby Præstegård

Formandens initialer:

Evt. afbud    Hjørdis Pedersen, Jesper Hjulmand, Vibeke Bay Lis Schneevoigt, Tine Kragh og Lisbet Kristensen
Yderligere tilstede    Bent Jørgensen og Henrik Winther(kirkegårdskontoret)
    
KassererenKvartalsrapport 1. kvartal 2020Budget 2021Restanceliste fra kirkegården   I referatet er der bytte om på punkt b og c    Kassereren gennemgik kvartalsrapporten Forslag fra Kassereren om at der skal spørges hver gang der skal der indkøbes større ting, dette gælder ikke daglige fornødenheder. (Bagatel grænse kr. 1500 for kirkegårdskontoret)  MR afventer 2. kvartal om det udligner 1. kvartal. MR: kvartalsrapporten tager den til efterretning. Restancelisten – der arbejdes på at få den på plads i samarbejde mellem kirkegårdkontoret og kassereren.MR vedtager Årsbudget 2021, Tårnby Sogns Menighedsråd, CVR-nr 20301716 Budget 2021 Bidrag budget afleveret 9. juni 2020 kl. 18.07
Meddelelser fra formandenOrientering fra coronatidenEvt. foto af personalet til hjemmesidenOrienteringsmøde 6. juli 2020Sommerfest/dato  Intet vedtagetPris kr. 8500,- ex. Moms for 10 personer, MR vedtager at dette udføres i 3. kvartalIntet vedtaget, det er vigtig at alle kommerSommerfest der skal nedsættes et ”festudvalg” der finder ud af dato o.s.v Henrik, Karsten, Ellen Jens Peter MR vedtager at der ikke mere ydes tilskud til juleforkost  
KirkeværgenIntet vedtaget
 Og Meddeler fra præsterne Sognepræst Karsten Møller HansenSognepræst Ida NielsenSognepræst Desiree RisumSognepræst Louise Husted Rosenberg   
:KirkegårdsudvalgetMageskiftet med nabo til kirkegårdenEtablering af rampe mellem kirkegård og præstegårdMageskifter skulle være lige ved at være i gennemDer arbejdes på sagen, MR ønsker at der gås videre med det også ses på andre løsninger.MR vedtager at formanden Flemming Niemann Pedersen og Kassereren Anne-Marie Andersen kan underskrive på vegne af Tårnby Sogns Menighedsråd
Præsteboligudvalget  
Menighedsplejen   
KulturudvalgetAflysning af Sognedag den 7. juni 
Kontaktperson  
Evt.  DR: evt. lidt flere bænke i Præstegården, dette tages på næste møde