Alle indlæg af Mads Gravers Nielsen

Koncert med Graabrødre Kammerkor

Koncert

Søndag den 26. April kl. 16

Graabrødre Kammerkor, dirigent: Egil Kolind. Værker af Palestrina, Carl Nielsen og Egil Kolind (uropførelse).

small_graa_2014Graabrødre Kammerkor markerer 150-året for Carl Nielsens fødsel ved at opføre hans “Tre motetter“ Op. 55 (1929). Disse motetter, som har tekster fra Salmernes Bog, er skrevet på  opfordring af Mogens Wöldike, som var dirigent for Palestrinakoret, et kor med speciale i vokalpolyfoni, og som eksisterede fra 1922-1934. (Det blev opløst, fordi et afgørende antal af sangerne blev optaget i Radiokoret.) Som inspiration lod Nielsen sig inspirere af musik fra den såkaldt nederlandske skole og af Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594). Resultatet blev en musik, der tydeligvis er Carl Nielsens egen, men samtidig klart påvirket af Palestrinas stil. Af Palestrina opføres motetten „Sicut cervus“ og et Stabat Mater for dobbeltkor. Netop Palestrinas vokalpolyfone stil har også inspireret korets dirigent Egil Kolind til at komponere et nyt værk, “Messe i F”, som i sit udtryk – med komponistens egne ord – lægger sig tæt op af renæssances spiritualitet.

Der er gratis adgang til alle koncerter i Tårnby Kirke.

Graabrødre Kammerkors hjemmeside

At leve med de døde, tanker til Allehelgen

Prøv at gå en tur forbi Tårnby Kirkegård en tidlig morgen eller en skumringsaften, hvor solen går ned. Der er fredfyldt og stille, mens byen larmer videre udenfor kirkegårdsmuren. Tit møder man mennesker på kirkegården. Vi hilser på hinanden med et høfligt nik. Mange besøger nemlig de døde til jul, til fødselsdag og nogle kommer forbi et par gange om ugen… Vi lever videre med vore døde. Det er et udtryk for trofasthed og for sammenhæng i vores liv.

Det har digteren Søren Ulrik Thomsen også erfaret:

Hvert år på den dato
der tilfældigvis blev din fødselsdag
tager vi toget til Århus for at besøg din grav
som nu engang er det sted her i verden
hvor du ikke er.
På turen op gennem byen køber vi blomster
Og taler som på enhver anden dag
Indtil vi står foran stenen.
Og på vej tilbage regner det altid.
Eftersom intet af dette giver mening
Og alligevel finder sted
Må det være af største betydning.

På søndag – den første søndag i november – er alle velkomne til gudstjeneste, hvor vi fejrer Alle helgen og mindes de døde, vi hver især har mistet. Ved skumringstid er der blevet tradition for, at nogle tænder lys på gravene.

Sorg går nemlig ikke altid over. I en god mening taler vi om at ”Give slip” – men det er ikke altid det, vi oplever. Det er en myte, at sorg altid forløses gennem smerte til forsoning (Tony Walter, UK).

Sorg ændrer sig. Nogle ting i vores liv forsvinder: Smerte kan forsvinde. Men savn og sorg går ikke over. Det bliver noget andet.

Og det er vel bl.a. det, sorgen handler om: At blive en anden. At vi bevæger os mod noget andet / et nyt liv/ en ny virkelighed, hvor vi bærer sorgen med. Og også ud af det mest forfærdelige mørke fødes der en fremtid.

Rikke Bertelsen