Alle indlæg af Mads Gravers Nielsen

Allehelgens Dag

I Tårnby Kirke holdes en særlig
gudstjeneste, hvor vi mindes dem, vi
har mistet.
Der er mange måder at sørge på. Og
ingen kender den ”rigtige”. At holde
en gudstjeneste er kun én måde, som
kan være med til at gøre sorgen mere
udholdelig at bære.
Vi vil derfor invitere dig/jer, der har
mistet, til en særlig mindegudstjeneste.
Det sker på Alle Helgens dag, hvor
vi samles til gudstjeneste kl.10.00 i
kirken. Efterfølgende kan man gå på
kirkegården og lægge blomster.

Kirkens præster Ida, Karsten, Desirée

Drop- in dåb

Har du altid ønsket dig at være døbt?
Blev du opfordret til at være fadder,
– men havde ikke dåbsattesten i orden?

Ville I gerne døbe jeres børn,
– men havde I ikke råd til at holde en stor fest?

Drop – Ind  dåb er for dig, som aldrig blev døbt, men som ønsker at være med i det kristne fællesskab og medlem af Folkekirken.

I en arbejdsgang kan du indskrive dig til dåb, have en samtale med en præst og blive døbt. Alt hvad du behøver at medbringe er billedlegitimation eller for børn en underskrift fra den forældre, der måske ikke kan være med.

Drop Ind dåb Amager finder sted
den 2. sep. kl 13-17
I Skelgårdskirken, Ugandavej.

Præster og kordegne står klar.
Mere info på Facebook: Drop-Ind dåb/ Amager

Drop- Ind dåb på Amager er et samarbejde imellem kirkerne på Sydamager. 

Dåbslørdage

I Tårnby Kirke er vi begyndt at holde nogle dåbslørdage som introduktion til dåb.
De erstatter ikke den personlige samtale, forældrene kommer til når de har bestilt
tid til barnedåb, men de supplerer den.
Tanken er, at forældrene i højere grad skal være bevidste om, hvorfor de vælger at
få deres barn døbt.
For er man bevidst om sit valg, bevidst om hvad dåben giver, giver man også lettere
denne bevidsthed videre til sit barn, som så også – til sin tid – vil få sit barn døbt,
o.s.v.
For meningen med dåben er jo at gøre kristendommen levende i barnets liv.
Det har været nogle gode dage, hvor vi har været både i kirken og høre, hvad der
sker her.
Og også talt om det bagefter over en kop kaffe.
Alle, der har deltaget, har givet udtryk for, at de har fået noget ud af det.
Og også for os præster har det været givende.
For at høre nogle nye formuleringer, gør en opmærksom på nogle ting, man måske
ikke lige havde tænkt over.
F.eks. var der en far, der sagde, at han syntes, noget af det positive ved at have valgt
at få sit barn døbt havde været, at man så kunne glæde nogle af sine venner med at
blive faddere.
Det er jo rigtigt. Det er en stor ære at blive valgt som fadder, det føler mange. Og
der er da også mange, der ikke er blevet døbt som børn, der vælger at lade sig døbe,
netop så de kan stå fadder til deres venners børn.
Det er bestemt en god sidegevinst ved at få sit barn døbt.
Så det har været nogle gode dage.
Men som altid mangler der noget.
For vi mangler de, der vælger dåben fra.
Jer vil vi også gerne tale med.
For ligesom det ikke er alle tilvalg, der er lige bevidste, er alle fravalg det måske
heller ikke.
Hvad er det, dåben gør. Hvad betyder dåben, og hvad betyder det ikke at være døbt.
Det vil vi gerne tale om med alle.
Så kom – også hvis du ikke er sikker på dit barn skal døbes.
Det er lørdag den 22. september mellem kl. 13 og 16 i sognegårdens konfirmandlokaler.

Adressen er Englandsvej 330.

På gensyn!

Ida Nielsen