Babysang – ny sæson

Nye hold starter til oktober.

Datoerne er: Den 27. september, 4. og 25. oktober,
Og 25.oktober, samt 1. 8. og 22 novem-
ber.
Alle dage kl. 11.00 i Tårnby Kirke.

Nærmere information og tilmelding til Ida Nielsen på 
32 50 41 86 eller idni@km.dk

Babysang er et forløb på seks gange á ca. en times varighed (man
behøver ikke at kunne deltage alle gangene), hvor vi mødes i kirken
og synger sammen med børnene.
Vi synger både salmer og sange, nye og gamle, kendte og ukendte,
og man er også velkommen til selv at komme med forslag til sange.
Under nogle af sangene bevæger vi os rundt i kirkerummet, og i
andre indgår brug af ”rasleæg”, tørklæder og lign.
Det er organist Poul Anders Lyngberg-Larsen, en af kirkens
korsangere, samt sognepræst Ida Nielsen, der står for babysang.