Kategoriarkiv: HUSK AT

Dåbslørdag

Størstedelen af danskere er medlemmer af Folkekirken. Godt. Men tallet er faldende. Det er dåbstallet
også.
Tjek de her tal;
i 1990 blev 80,6% af nyfødte danske børn døbt.
I 2000 var tallet 77,2%.
I 2008 var tallet nede på 72%.
og i 2015% var vi nede på 61,5%.
I kan selv regne videre og omtrent finde ud af, hvornår det er ikke længere er størstedelen af danskere som
bliver døbt.
Min ven siger Folkekirker gør for lidt. En kollega siger at for mange er fremmede over for dåbens indhold.
En forsker siger at det skyldes individualisering og sekularisering. Nogle af dem jeg har talt med siger at det
er fordi de vil lade barnet selv vælge.
Nu er der ingen som skal lade deres barn døbe for Folkekirkens skyld, og jeg skriver ikke det her for at I skal
synes, det er synd for os, for det er det ikke, det er udelukkende noget, vi som kirke skal gøre noget ved,
derfor vil vi gerne invitere til Dåbslørdag.
Både jer som ved at I gerne vil have jeres barn døbt, jer som allerede har skrevet jeres barn op til dåb, og jer
som ikke ved det men overvejer det er meget velkomne. Hvis I er helt besluttede på, at I ikke vil lade jeres
barn døbe, så kom også og fortæl os hvorfor. Lad os få nogle samtaler, lad os få nogle tanker, lad os blive
klogere på dåben.
Vi håber på en eftermiddag, hvor vi kan komme lidt rundt om dåbens historie og betydning, hvad sker der i
dåben, og hvorfor det er vi døber vores børn eller ikke gør.
Kirkens 3 præster står for arrangementet.
Kom som par, kom med jeres barn, kom kun en af jer, lad den anden passe derhjemme, kom med barnets
bedsteforældre, kom selvom I endnu ikke har et barn, kom som det kan lade sig gøre.

Dåbslørdag den 7.april kl. 13.00 – 15.00 i konfirmandstuerne.