Kategoriarkiv: Møder

Referat af menighedsrådsmøde d. 9. juni 2020 kl. 17

Møde i Tårnby Sogns Menighedsråd

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 17.00 i menighedsrådslokalerne

Tårnby Præstegård

Formandens initialer:

Evt. afbud    Hjørdis Pedersen, Jesper Hjulmand, Vibeke Bay Lis Schneevoigt, Tine Kragh og Lisbet Kristensen
Yderligere tilstede    Bent Jørgensen og Henrik Winther(kirkegårdskontoret)
    
KassererenKvartalsrapport 1. kvartal 2020Budget 2021Restanceliste fra kirkegården   I referatet er der bytte om på punkt b og c    Kassereren gennemgik kvartalsrapporten Forslag fra Kassereren om at der skal spørges hver gang der skal der indkøbes større ting, dette gælder ikke daglige fornødenheder. (Bagatel grænse kr. 1500 for kirkegårdskontoret)  MR afventer 2. kvartal om det udligner 1. kvartal. MR: kvartalsrapporten tager den til efterretning. Restancelisten – der arbejdes på at få den på plads i samarbejde mellem kirkegårdkontoret og kassereren.MR vedtager Årsbudget 2021, Tårnby Sogns Menighedsråd, CVR-nr 20301716 Budget 2021 Bidrag budget afleveret 9. juni 2020 kl. 18.07
Meddelelser fra formandenOrientering fra coronatidenEvt. foto af personalet til hjemmesidenOrienteringsmøde 6. juli 2020Sommerfest/dato  Intet vedtagetPris kr. 8500,- ex. Moms for 10 personer, MR vedtager at dette udføres i 3. kvartalIntet vedtaget, det er vigtig at alle kommerSommerfest der skal nedsættes et ”festudvalg” der finder ud af dato o.s.v Henrik, Karsten, Ellen Jens Peter MR vedtager at der ikke mere ydes tilskud til juleforkost  
KirkeværgenIntet vedtaget
 Og Meddeler fra præsterne Sognepræst Karsten Møller HansenSognepræst Ida NielsenSognepræst Desiree RisumSognepræst Louise Husted Rosenberg   
:KirkegårdsudvalgetMageskiftet med nabo til kirkegårdenEtablering af rampe mellem kirkegård og præstegårdMageskifter skulle være lige ved at være i gennemDer arbejdes på sagen, MR ønsker at der gås videre med det også ses på andre løsninger.MR vedtager at formanden Flemming Niemann Pedersen og Kassereren Anne-Marie Andersen kan underskrive på vegne af Tårnby Sogns Menighedsråd
Præsteboligudvalget  
Menighedsplejen   
KulturudvalgetAflysning af Sognedag den 7. juni 
Kontaktperson  
Evt.  DR: evt. lidt flere bænke i Præstegården, dette tages på næste møde

Lad os sammen gøre Tårnby Kirkegård smukkere


Invitation til borgerne i Tårnby onsdag den 12 juni 2019 kl. 19.00
I Tårnby Kirkes konfirmandlokaler Englandsvej 330.


Det er ikke kun i Tårnby, at kirkegårdene er under forandring. Det sker over hele
landet. Behovet for at sætte præg på sit eget gravsted har ændret sig drastisk i de
senere år og givet plads til forandring på kirkegården.
Tårnby Kirke og kirkegård ligger midt i det fredelige landsbymiljø i Tårnby og er omdrejningspunkt for det største antal begravelser og bisættelser i Amagerland provsti. Derfor har vi mange besøgende hver eneste dag.
For Tårnby Kirkegård betyder det, at vi er nødt til at udarbejde en udviklingsplan for kirkegården.
Hvis du er interesseret, har du en enestående mulighed for at være med til at sætte netop dit aftryk på udviklingsplanen.
Tårnby Sogns Menighedsråd vil derfor invitere borgerne til et møde for at give jer mulighed for at komme med gode ideer. Vi er først lige begyndt på planerne, og vi vil derfor gerne indlede hele processen sammen med jer.
På mødet vil der være deltagelse af.
Provst Poul Bo B Sørensen vil sige noget om kirkegårdsplaner.
Henrik Schoubye kirkegårdsleder ved Tårnby kirke, vil fortælle om de forskellige gravsteder på Tårnby Kirkegård.
Elisabeth Hess Thaysen, kirkegårdssupporter fra Solhøj, vil fortælle om de forskellige tidsaldre på kirkegården.
Birgitte Foghmoes, landskabsarkitekt, vil præsentere vores første skitseforslag til forandring af kirkegården.

Kom med dit forslag, idéer og mening til, hvordan kirkegården skal se ud fremover.

Hilsen
Menighedsrådet ved Tårnby Kirke.