Kategoriarkiv: Sidste Nyt

til brug for bloggen – standard

2. påskedag

2. Påskedag
Påsken er den største og vigtigste fejring i kirkens år. Herfra vælter lyset ud over resten vort liv, så vi tør gå videre, selvom det føles mørkt i og omkring os. Påsken rummer nemlig både skærtorsdags glæde og vemod, langfredags stilhed og mørke og påskemorgens sol og evige liv. Hver for sig får dagene lov at stå i sig selv. Og vores liv rummer hver af dem.

Opstandelsen er både påskemorgen, da Kristus opstod, men opstandelsen er også her.
I dag.
Opstandelsen er lige her.

Som når opstandelsen er ude på kirkegården, hvor en mor i februar satte de knapt spirende blomsterløg i jorden på sin søns grav. Han døde alt for ung. Hun trodsede blæst og sneen, der uventet væltede ned fra himlen netop den formiddag, da hun stod dér i kulden. Hun var nødt til at stå der. Hun var nødt til at tage derud den dag. Og mange andre dage. Og den dag plantede hun frø. Med en skrøbelig, men livgivende tro på at frøet en dag vil spire op igennem den mørke jord og give nyt liv. Hun gjorde det med håbet om, at livet ikke blot slutter ved graven, men at der er
mere. En opstand mod døden.

Opstandelsen er i foråret, hvor to menneskers blikke møder hinanden. Den ene smiler genert til den anden, den anden løfter blikket og ser det. Der sker noget. Noget ordløst, der måske får mange ord siden. For et øjeblik står tiden stille, og så bliver den fælles. Begge bærer de historier
med glæder og sorger, forventninger og skuffelser, men i dette øjeblik opstår noget nyt. Og deres historie bliver fælles.

Opstandelsen er ved sygelejet, hvor en mand passer sin syge hustru. Sygdommen er ved at tage livet af hende og hun forsvinder mere og mere. Han sover dårligt om natten, spiser næsten ikke.
Han er ved at miste hende. Men han er der trofast og passer på hende. De er der sammen. I medgang og modgang. Sagte vandrer han ved siden af sin største kærlighed på hendes livs rejse.

Opstandelsen er svær at få øje på for den unge mand i hjørnet af sengestuen. Hænderne ligger tungt i skødet. Når han ikke ligger sammenkrøllet i fosterstilling på gulvet. Når angsten larmer
mest. Han er tom. Angstgrå. Han mangler livsmod og lyst. Ved ikke hvorfor. Kun én ting holder ham oppe. Det er som om stærke arme holder under ham. Og han ved indeni, at andre har lidt før ham og at de lever endnu. Måske er tomheden ikke tom, men åben. En dag rejser han sig, men det ikke ham selv, der gør det. En dag fortrænges det grå af lysvæld bag ved lysvæld.

Opstandelsen ér også her. Den er også lige her midt i livet.

Bøn:
Dagens bøn er lånt fra den stærke salme Hil dig, Frelser og Forsoner:

Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!

Skønt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,
du betalte syndens sold.

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!
Amen

Læs dagens tekst: Dagens evangelium er fortællingen om Marias møde med den opstandne Kristus. Salme 241 i salmebogen Tag det sorte kors af graven passer godt til dagens evangelium.
Hvis du vil læse bibelteksten til 2. påskedag kan du læse Johannesevangeliet kapitel 20, vers 1-18 her:
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/20

Dagens salme er skrevet af Grundtvig: Påskeblomst! hvad vil du her?
Melodien og teksten kan bl.a. findes på https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/236
salme 236.

Et par toner fra organisten

Da vi bl.a. ikke kan arrangere koncerter på denne side af sommerferien, vil vi prøve noget andet: Jeg har (over længere tid) uploadet nogle indspilninger på YouTube. Her er der links til et par af dem et par af dem (nederst) samt en lille kirkemusikhistorisk kommentar. Hvis der er interesse for denne form for formidling, vil vi bringe nogle flere links i de kommende uger.

Fastetid
Et af fastens temaer er Djævelen, forstået billedligt som en indre eller ydre fjende. I ”Behold os, Herre, ved dit ord”, som jeg her spiller Buxtehudes (Ca. 1637-1707) orgelkoral over, er det klart ydre fjender, der tales om:

Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!
2) Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!
3) Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!


(Den Danske Salmebog nr. 337)

Salmen, som er skrevet af Luther, havde i sin oprindelige version andenlinjen ”og styr Pavens og Tyrkens Mord” (und steur’ des Pabstes und der Türken Mord), der i senere salmebøger er blevet ændret til ”trods dine fjenders løgn og mord”.
I Holbergs ”Peder Paars” tror en samsøbo, at der var tale om ”tyrkens moder”. ”En meget forståelig misforståelse” skriver Holberg i en fodnote. (Ordret: ”Hun hafde hørt siunge om Pavens og Tyrkens
Mord, og taget Moer eller Moder i steden for Mord, hvor i mand kand let forsee sig.”)
Holberg var i øvrigt modstander af overdreven polemik mod den katolske kirke og pointerer f.eks. i forordet til sin kirkehistorie (1738), at han kalder paven for pave. (Det var endnu på Holbergs tid ikke ualmindeligt i luthersk polemik at omtale paven som antikrist.)

”Vor Gud han er så fast en borg” (Den Danske Salmebog nr. 336), Luthers parafrase over Salme 46 i Det Gamle Testamente, har det samme emne som ”Behold os, Herre ved dit ord”.
Via linket kan man høre en bearbejdelse over melodien til den af Johann Nikolaus Hanff (1663-1711), som tilhører generationen mellem Buxtehude og Bach, og som bl.a. virkede i Hamburg og Schleswig.
Han har kun efterladt seks og en halv orgelkoral; disse er til gengæld af høj kvalitet. Hos Hanff er melodien i almindelighed meget lettere at følge end hos Buxtehude.

Poul Anders Lyngberg-Larsen

Buxtehude: Behold os, Herre, ved dit ord:
https://youtu.be/b1zcRkX3dfE

Hannf: Vor Gud han er så fast en borg:
https://youtu.be/h50ptubv5ag

generel information

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker og sognegårde. Gudstjenester og planlagte arrangementer er således aflyst foreløbigt.

Hospitalspræsten Desirée på Psykiatrisk Center Amager fungerer fortsat på Digevej 110.
Dog er gudstjenester foreløbigt aflyst. Hvis du er indlagt og ønsker en samtale, så kontakt hospitalspræst Desirée Risum på tlf. 3046 2040.

Dåb og vielser
Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal
overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. Vi opfordrer vores dåbsfamilier og brudepar, der har planlagt en kirkelige handling de kommende uger om at udskyde, hvor det er muligt. Kontakt gerne kirkekontoret eller en præst for nærmere aftale.

Begravelser og bisættelser
Ved begravelser og bisættelser i Tårnby Kirke skal deltagergrænsen på 13 pårørende overholdes. Vi opfordrer til at man forud for højtideligheden informerer familie og pårørende om de skærpede regler.

Kontakt til kirkens præster og kontorer
Kirkens præster står fortsat til rådighed for samtale og sjælesorg. Vi træffes dagligt telefonisk og på mail.
Karsten Møller Hansen tlf. 2175 1030 / kmha@km.dk
Ida Nielsen tlf. 3250 4186 / idni@km.dk
Desirée Risum tlf. 3046 2040 / dr@km.dk (betjener også Psykiatrisk Center Amager på Digevej 110).
Louise Husted Rosenberg tlf. 3046 0886 / lrr@km.dk

Kordegnekontor og kirkegårdskontor kan udelukkende kontaktes telefonisk og via mail i kontorernes træffetid.
Kordegnekontoret:
Kordegn Tine Bendsten
tlf. 3250 4195 (alternativt 60491114) & E-mail: Thbe@km.dk

Kirkegårdskontoret:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye
Tlf. 3250 5798 & E-mail: taarnbykigrd@gmail.com