Kategoriarkiv: Sogneposten

Et Tilbageblik:

En gang imellem kan det være på sin plads at tænke tilbage over sit liv. Har man nået det man ville? eller synes man, at alt for meget gik ikke, som man have ventet?

Den 13.maj 2013 havde jeg været præst i 40 år, hvoraf de 32 har været her i Tårnby Sogn. Jeg blev ordineret i Københavns Domkirke den 10.maj 1973 og indsat som residerende kapellan ved Korsvejskirken den dag, at kirken blev indviet, altså den 13.maj 1973.

40 år synes lang tid og det har da også betydet, at det at være præst er en livsstil – det, man i ”gamle” dage kaldte et kald. Siden jeg i 1961 begyndte på studenterkursus som klassisk sproglig, har det været mit mål at blive præst, og den 21.december 1972 blev jeg cand. theol. fra Københavns Universitet.

Nu skal dette ikke være en levnedsbeskrivelse, som næppe vil interessere mange, men være en refleksion over de 40 år, som nu er gået.

Beslutningen om at blive præst har sin grund i, at jeg er overbevidst om, at det at tro på en Gud og stole på Ham er livsnødvendig, hvis vort menneskeliv skal have indhold og mening. Den erkendelse, føler jeg, er min livsopgave at give videre til hjælp og trøst for mennesker, der har svært ved at takle livet.

Det er – for mig at se – en nødvendighed at have nogen at henvende sig til og søge støtte og hjælp fra, når livet arter sig på en måde, som vi ikke evner at klare alene.

Jeg har – i de år, jeg har været præst – efter bedste evne søgt at forkynde Kristus opstanden og dermed også Syndernes forladelse, idet vi gennem Jesu død og opstandelse har fået del i hans sejr over døden og børnekår hos Gud, idet Jesus evnede det, vi ikke kunne, at forlige os med Gud og derved få tilgivelse for, hvad vi har forbrudt i vores liv.

Når jeg altså ser tilbage på 40 år, så føler jeg, at jeg har gjort, hvad jeg kunne for at leve op til det krav, som valget af at blive præst stiller en over for.

Om jeg har levet op til kravene ved kun Gud og det er dybest set en sag mellem Ham og mig. Tilbage er bøn om, at jeg også det sidste år, jeg virker som præst her i Tårnby, må være til gavn og glæde for Tårnby Sogn. Dertil hjælpe mig Gud.

Andreas Woller