Drop in dåb

I februar var jeg, som jeg plejer, i Sverige på ferie.
Og der har man længe kendt til begrebet Drop in dåb, hvor man ikke skal tilmelde sig og i forvejen finde faddere, men bare kan komme forbi direkte fra gaden og få hovedet i døbefonten, som Politiken skrev.
For skikken er nemlig også kommet til Danmark, og flere kirker på Vesterbro har haft succes med projektet.
Det er selvfølgelig fortrinsvis voksne mennesker, der kommer til sådan en dåb.
Mennesker, der ikke er blevet døbt som små, og som måske har lidt svært ved at tage sig sammen til det, og så griber lejligheden med en mere uformel handling.
Disse Drop in dåb er selvfølgelig blevet aktuelle, fordi et stigende antal danskere ikke er blevet døbt som små.
Nogle bliver aldrig døbt, fordi det nu engang ofte er de normer og traditioner, man er vokset op med, der kommer til at gælde også i ens eget liv.
Men for andre bliver det et ønske at blive kristen og komme til at tilhøre det fællesskab der har været med til at præge Danmark.
Her kan Drop in dåb være en kærkommen mulighed for at blive døbt uden at man behøver at gøre noget ud af det.
Men på et billede fra før omtalte Politiken kan man se, at det også kan være børn, der kommer direkte ind fra gaden med deres forældre til en dåb.
Årsagen er nok, at nogle forældre godt kan gå død i planlægningen af en stor fest.
Og dertil kommer, at det i nogle familier godt kan være svært at finde faddere til dåben, fordi der måske ikke har været den store tradition for dåb i den pågældende familie, og da man kun kan være fadder, hvis man selv er døbt, er det måske ikke alle, der har så nemt ved at finde faddere.
Så også for børnefamilier kan Drop in dåb nok være en lettelse.
I Tårnby Kirke har vi ikke Drop in dåb, og jeg ved heller ikke, om der ville være så stort et behov for det her. Vi er på mange måder stadig lidt af et landsbysamfund.
Hos os holdes der ofte meget store dåbsfester med op mod 100 deltagere.
Og det er jo dejligt at være vidne til at så mange slutter op om den store begivenhed, som dåben jo er, måske ikke mindst i dag, hvor det i høje grad er noget, hver enkelt familie gør sig tanker om, inden de vælger den til.
Alligevel kan der – også hos os – være nogle, der føler at de store fester, de hører, andre holder, godt kan være et pres.
Og nogle giver direkte udtryk for, at de ikke ved, om det over hovedet er rigtigt at få sit barn døbt, når man kun kommer med seks gæster til dåben.
Og det er det selvfølgelig.
Der er ikke noget, der er mere ligegyldigt, end hvor mange gæster man inviterer.
Hvis man har en stor familie er det godt, at have dem med, hvis man ikke har, er det lige så rigtigt.
Det, det kommer an på, er, at man gør det, man selv synes er rigtigt for ens barn.
At man giver det videre, man synes er godt.
Det er det, der er vigtigt at gøre som forældre.
Så kom med 100 eller kom med to, det gør ingen forskel, hverken for os i kirken eller
for Gud.

Ida Nielsen