Ekstraordinær valgforsamling

Ved valgforsamlingen i Tårnby Kirke valgtes den 15. september 2020 følgende 11 medlemmer til menighedsrådet for perioden 2020-2024: 

1. Flemming Niemann Pedersen
2. Anne-Marie Andersen
3. Helen Nestler
4. Kirsten Elisabeth Svane
5. Birger Erik Thomsen
6. Hjørdis Pedersen
7. Kirsten Anne Pawsey
8. Vibeke Dortea Mynthe Bay
9. Inge Tove Ibsen
10. Per Hovgaard Fredriksen
11. Lis Schnnevoigt

Da der skal være 12 medlemmer af Tårnby Sogns Menighedsråd vil der tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 finde en ekstraordinær valgforsamling sted, hvor der skal vælges 1 medlem og  min. 4 stedfortrædere.

Der er til og med tirsdag den 13. oktober mulighed for at stille alternative kandidatlister op. Sådanne lister, som i Tårnby Sogn kan rumme fra 1-12 navne og skal have mindst 12 stillere, Frist for indlevering af kandidatlister er senest den 13. oktober kl. 23.59. Aftale om aflevering af kandidatlister kan ske ved henvendelse til valgbestyrelsens formand Flemming Niemann Pedersen på telefon 2295 0079 eller mail formand@taaarnbykirke.dk

Menighedsrådets funktionsperiode er 4 år.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. § 10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. Formularen kan hentes på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk . I tilfælde af at der indleveret mindst 1 gyldig alternativ kandidatlist, afholdes der afstemningsvalg tirsdag den 17. november. Evt. spørgsmål bedes rettet til valgbestyrelsens formand Flemming Niemann Pedersen på formand@taarnbykirke.dk eller tlf. 2295 0079.

På valgbestyrelsens vegne

Flemming Niemann Pedersen