Godt og ondt

I uge 43, mandag den 22-søndag den 28 okt., slår vi os sammen med Korsvejens Kirke og Kastrup Kirke for
at holde, hvad vi som overskrift kalder en Godt og Ondt Festival. Planen er forsøge at se om vi ikke får
noget godt ud af at slå vores evner sammen og komme tæt på en forståelse af det gode og det onde.
Nu er der skel og grænser alle steder. Ethvert hus har brug for en væg ellers er det ikke et hus. Et land har
også brug for en grænse ellers er det grænseløst og ikke et land. Så kan man altid diskutere om hvor tyk
den mur skal være og hvem der må gå over grænsen. Men at der skal være sognegrænser ved Amager
Landevej og Kastrupvej er vel praktisk på papiret men i praksis er det begrænsende uden at behøve at være
det. Der er mange kirker i Danmark men kun en folkekirke. De fleste mennesker har en kirke de særlig godt
kan lide. Her kom deres farmor. Her er deres forældre gift. Her er de selv døbt. Her er den præst de bedst
kan lide. Disse forankringer er slet ikke uvæsentlige. Men over enhver kirke er evangeliet, og det er det
samme evangelie som ligger på alterbordet i Kastrup, Tårnby og Korsvejens Kirke, så vi håber, du vil være
med, hvilken kirke du end plejer at komme i.
Teodice-problemet hedder det, retfærdiggørelsen af Gud; hvordan kan noget ondt findes, når Gud er god
og almægtig.
Irenaus fra Lyon mente, at det onde var et redskab for Gud til at træne mennesket til at blive godt.
Den græske filosof Epikur formulerede problemet sådan her;
Enten vil Gud afskaffe det onde og kan ikke, eller han kan, men vil ikke, eller han hverken vil eller kan, eller
han både vil og kan. Hvis han vil, men ikke kan, er han svag, og det kan man ikke sige om Gud. Hvis han kan,
men ikke vil, er Gud ond, hvilket Gud ikke kan være for så er Gud ikke Gud. Hvis han hverken kan eller vil, er
han både svag og ond og derfor ikke Gud. Hvis han både vil og kan, hvilket er det eneste rigtige for Gud,
hvor kommer så det onde fra, og hvorfor afskaffer han det ikke?
Hvor kommer det onde fra?
Gnostikerne mente det onde var en dæmon.
Augustin mente, at det onde kom fra mennesket selv, fordi mennesket havde tilsluttet sig den faldne engel
Satan.
Karl Barth mente, at Gud hverken havde skabt ondskaben som et redskab eller som en frister som Satan.
Det onde er ikke en person, men mennesket vælger det onde, når det vender sig bort fra Gud, og vælger
intetheden.
Kan I huske Job fra det Gamle Testamente; han prøvede at finde en rationel forklaring på det onde, men
fandt ingen.
Paulus forstod det som at det onde har taget magten i menneskets liv, det eneste vi kan er at tro på Guds
tilgivelse, selv kan vi ikke gøre noget. I husker vel ordene; det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, men det
onde som jeg ikke vil, det gør jeg. Hvilket vil sige; der er intet andet at gøre at håbe at Gud vil gøre det.
Senere er det omtrent det samme Luther mener, mennesket er indkroget i sig selv, det vil selv, sig selv, og
når først den djævelske hest rider afsted med dig, kan kun Gud redde dig.

En mere psykologisk analyse af det onde vil sige, at det onde er det som holder dig fanget og gør at du ikke
kan komme fri. Det onde bliver til. Det er ikke. Det bliver til. Når det gode ikke bliver mødt. Og det bliver til
som det som ikke kunne være anderledes. Man var tvunget til det. Ingen gør ondt vidende, at det er ondt.
Selv det ondeste gøres fordi man mener man er tvunget til det, fordi man forsøger at gøre noget godt for
noget andet. Ingen går i krig for at gøre ondt alene, men for at gøre godt for nogen ved at gøre ondt mod
andre.
I dag tror jeg man kan sige, at det onde nærmest er afskaffet, i hvert fald afskaffet for den som taler om det
onde. Den som taler om det onde taler nemlig om det, som noget de ikke er selv. Det onde findes udenfor
os, i biologien når vi bliver syge, i det tilfældige når vi rammes af ulykker, i naturen når den vælter over os, i
retssalen når dommen skal falde og i de andre, når de vil noget andet end os. I dag er det onde de andre og
det andet. Men spørgsmålet er om det er sandt, om ikke vi ved at se det onde som noget, vi ikke er, giver
det meget mere magt til at tage livet af det gode.
Vi håber med Godt og Ondt Festivalen at komme rundt om det som er godt og det som er ondt. For at få
mest af det første.
Se programmet på både Korsvejens Kirke, Kastrup Kirke og Tårnby Kirkes hjemmeside. Der vil være flere
foredrag, der vil være koncert, og det hele vil slutte med en fælles gudstjeneste. Hvis der er en ting som må
være godt, må det være sammen med andre at prøve at finde ud af, hvad der er godt.

På kirkernes vegne,
Karsten M. Hansen