Menu Luk

Kirkeårets sidste dag

Højmesse - sognedag - frokost

Det er en tradition, at vi den sidste søndag i kirkeåret holder sognedag. Det gør vi ved at holde gudstjeneste kl. 10.00, hvor
alle præster deltager, for derefter at gå i konfirmandstuerne, høre foredrag og derefter spise en frokost sammen.
Årets foredrag er ved Jørn Henrik Petersen,
professor i velfærdshistorie, dr.phil. &
ph.d., Institut for Statskundskab Syddansk
Universitet. Jørn Henrik vil i anledning
af reformationsåret tale om Luther og den
særlige betydning, han har haft for vores
måde at bygge et samfund op på.
Velfærdssamfundet har en del med Luther
at gøre. Hans skarpe skel mellem det
åndelige og verdslige regimente, et skel som
vores politikere ofte bruger, var måske slet
ikke så skarpt alligevel. Det er et foredrag,
som mere vil handle om Luther som
samfundstænker fremfor som teolog.

Vel mødt, alle sammen!