Konfirmation 2020

Der afholdes informationsdage til konfirmationerne 2020 onsdag den 22/5 og torsdag den 23/5, begge dage fra kl. 15-17 i konfirmandstuerne, Englandsvej 330, 2770 Kastrup. Selve indskrivningen foregår digitalt, og begge forældre skal skrive under med deres nem- id. Man skal skrive sit barn op i det sogn, hvor barnet bor. Foregår undervisningen i et andet sogn, da undervisningen foregår klassevis, sendes indskrivningen automatisk videre fra bopælssognet. Man skal have sit nem-id parat ved indskrivningen, som foregår via følgende link:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Er du i tvivl, så kom på informationsdagene eller kontakt en af præsterne.

Venlig hilsen,
Præsterne ved Tårnby Kirke