Meddelelse fra menighedsrådet vedrørende konfirmationer

Menighedsrådet har en gang vedtaget, at konfirmation i Tårnby Kirke finder sted på søndage eller
helligdage.
Menighedsrådet har efter ønske fra en kreds af forældre, som ønskede konfirmationen skulle ligge på en
lørdag, behandlet sagen igen.
Ønsket fra forældrekredsen blev drøftet i menighedsrådet, hvor afslaget blev genovervejet, med i
menighedsrådets betragtning blev også medtaget at præster og kordegnekontoret er blevet kontaktet af
forældre, der var bekymret over om konfirmationerne blev flyttet.
Menighedsrådet fastholder afslaget om flytning af konfirmationsdagen fra søndag til lørdag.
Begrundelsen for afslaget er det store pres, der er på vores kirke specielt maj måned.
I maj måned 2019 har der været fra 2-5 kirkelige handlinger om lørdagen, så det er ikke rimeligt at tilføre
yderligere tidsmæssige krævende handlinger i kirken 2 lørdage i maj måned.
Det vil også lægge pres på et i forvejen travlt personale med yderligere kirkelige handlinger.
Datoerne for konfirmationer er meldt ud for de næste 3 år, så mange har allerede taget højde for dagen.
Endelig finder menighedsrådet det vigtigt at fastholde traditionen med, at konfirmationer i vores kirke
finder sted på søndage eller helligdage.