Skærtorsdag

Skærtorsdag
I dag mindes vi Jesu sidste måltid med sine disciple aftenen inden den store jødiske påskefejring.
Skærtorsdag giver os en dyb indsigt i Guds væsen: Gud er den, der giver sig selv for os.

På denne dag i Den Stille Uge hører og læser vi om fodvaskningen og nadvermåltidet, som er handlinger, der viser Guds totale hengivenhed og offer.
Jesus talte aldrig om kærligheden uden også at vise det i handling. Som da han vaskede disciplen Peters fødder.
Ifølge traditionen grundlagde Peter kirken. Det er altså kirken selv – os mennesker, som Gud tjener.
Skærtorsdag handler derfor om kærlighed: nadveren som kærlighedsmåltid og om det guddommelige nærvær trods det der skiller.

Når vi går til gudstjeneste, tænker vi måske at det os, der kommer for at tjene Gud. I virkeligheden
betyder gudstjeneste at Gud tjener os.
Man siger, at man ikke kan give hvad man ikke selv har modtaget. I gudstjenesten bliver vi skænket det vi har brug for, for at kunne tjene andre. Derfor slutter gudstjenesten i kirken med en bøn om at vi må få hjælp til at tjene andre og dele det vi i kirken selv har modtaget.

Denne påske er præget af stille kirker, hvor der ikke fejres gudstjeneste, som vi er vant til det. Vi kan ikke samles og fejre påskemåltid og nadver i kirken. Men vi kan stadig tage imod det, Gud vil os. Gud er nær uanset.

Bøn:
Gud,
Du kommer til os i kærlighedens tjeneste
Vær med i disse stille dage, hvor vi bevæger os mod påskemorgens lys
Tak fordi der er mennesker, som dedikerer deres tid og evner til at tjene andre
Giv os mod og visdom til at være der for vores næste
Giv os nye kræfter, mod og håb for morgendagen
og hvile i mellemrummene

Vær nær hos de, som oplever at trækkes på kræfter, de ikke har
Vær hos den, der fanges i angst og bekymring
Vær nær hos dem, der er syge og dem, der skal dø

Kom med din Ånd
din kærlighed og fred,
så vi kan give det videre, som du har lagt i vore hænder og hjerte
Gud, kom til os
Amen

Læs dagens tekst:

Hvis du vil læse bibelteksterne til Skærtorsdag kan du læse Johannesevangeliet 13,1-15 https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Joh/13
og Matthæusevangeliet 26,17-30
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/26
på Bibelselskabets hjemmeside.

Dagens salme er skrevet af Ingemann: Til himlene rækker din miskundhed, Gud.
Melodien og teksten kan findes på https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/ – salme 31 i
Den Danske Salmebog