Ophold i kirkerummet under kirkelige handlinger

Når I går ind i kirken og forlader den

Ved ind- og udgang fra kirkerummet holdes 3 meters afstand.

Maximal antal personer i kirkerummet

Under dåb og vielser:   10 personer
Under bisættelser/begravelser:   18 personer

Hvor skal vi sætte os?

Personer fra samme husstand Kan sidde side om side
Personer fra forskellige husstande Hold afstand på 2 m til højre og venstre. En stole-/bænkerække fra foran og bagvedsidende.

Når I går ind i kirken og forlader den

Ved ind- og udgang fra kirkerummet holdes 3 meters afstand.

Årets konfirmationer er udskudt

Biskopperne har fastsat, at konfirmationer ikke kan afholdes inden pinse d. 31. maj 2020.

Dette gælder alle landets kirke og berører derfor også konfirmanderne i Tårnby Kirke. Det gælder konfirmationerne for Løjtegårdsskolen 3. og 8. maj, for Nordregårdsskolen 10.maj og for Amager Privatskole 21.maj, som nu er aflyst. 

Kirkens præster melder nærmere ud til de berørte konfirmander og forældre.

Men fortvivl ikke konfirmander! I skal nok blive konfirmeret. Kirkens døre åbner igen, dens bænke skal fyldes med jer og alle jeres kære, og vi glæder os til at fejre jer så snart vi kan.

Hilsen Ida, Karsten, Louise og Desirée 

Alle gudstjenester aflyses

De kommende 14 dage vil alle gudstjenester og arrangementer i Tårnby Kirke være aflyst.

https://kobenhavnsstift.dk/aktuelt/nyheder/biskopper-gudstjenesterne-aflyses-overalt-i-folkekirken

Ligeledes er kontorerne lukkede for personlig henvendelse. Både kordegn, kirkegårdsadministratorer og præster vil dog fortsat kunne kontaktes pr. telefon og via mail.
Numre, adresser og kontortider står i bunden af siden her, samt under menupunktet “kontakt”.

Kirkelige handlinger vil i et vist omfang blive gennemført under former, der på forskellig vis tager højde for situationen omkring risikoen for spredning af Corona- virus.

Nærmere information følger løbende, så hold øje med hjemmesiden her, hvor vi vil forsøge at opdatere så godt vi kan.

taarnbykirke@mail.dk