Toiletter på kirkegården

Indtil nu har toiletterne på kirkegården været tilgængelige døgnet rundt. Efter flere tilfælde af misbrug/hærværk er vi desværre fremover nødt til at låse dem af mellem kl. 15 og 07. Der vil desuden være adgang til toiletterne cirka en time før og efter kirkelige handlinger. Vi beklager ulejligheden.

Lad os sammen gøre Tårnby Kirkegård smukkere


Invitation til borgerne i Tårnby onsdag den 12 juni 2019 kl. 19.00
I Tårnby Kirkes konfirmandlokaler Englandsvej 330.


Det er ikke kun i Tårnby, at kirkegårdene er under forandring. Det sker over hele
landet. Behovet for at sætte præg på sit eget gravsted har ændret sig drastisk i de
senere år og givet plads til forandring på kirkegården.
Tårnby Kirke og kirkegård ligger midt i det fredelige landsbymiljø i Tårnby og er omdrejningspunkt for det største antal begravelser og bisættelser i Amagerland provsti. Derfor har vi mange besøgende hver eneste dag.
For Tårnby Kirkegård betyder det, at vi er nødt til at udarbejde en udviklingsplan for kirkegården.
Hvis du er interesseret, har du en enestående mulighed for at være med til at sætte netop dit aftryk på udviklingsplanen.
Tårnby Sogns Menighedsråd vil derfor invitere borgerne til et møde for at give jer mulighed for at komme med gode ideer. Vi er først lige begyndt på planerne, og vi vil derfor gerne indlede hele processen sammen med jer.
På mødet vil der være deltagelse af.
Provst Poul Bo B Sørensen vil sige noget om kirkegårdsplaner.
Henrik Schoubye kirkegårdsleder ved Tårnby kirke, vil fortælle om de forskellige gravsteder på Tårnby Kirkegård.
Elisabeth Hess Thaysen, kirkegårdssupporter fra Solhøj, vil fortælle om de forskellige tidsaldre på kirkegården.
Birgitte Foghmoes, landskabsarkitekt, vil præsentere vores første skitseforslag til forandring af kirkegården.

Kom med dit forslag, idéer og mening til, hvordan kirkegården skal se ud fremover.

Hilsen
Menighedsrådet ved Tårnby Kirke.

Konfirmation 2020

Der afholdes informationsdage til konfirmationerne 2020 onsdag den 22/5 og torsdag den 23/5, begge dage fra kl. 15-17 i konfirmandstuerne, Englandsvej 330, 2770 Kastrup. Selve indskrivningen foregår digitalt, og begge forældre skal skrive under med deres nem- id. Man skal skrive sit barn op i det sogn, hvor barnet bor. Foregår undervisningen i et andet sogn, da undervisningen foregår klassevis, sendes indskrivningen automatisk videre fra bopælssognet. Man skal have sit nem-id parat ved indskrivningen, som foregår via følgende link:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Er du i tvivl, så kom på informationsdagene eller kontakt en af præsterne.

Venlig hilsen,
Præsterne ved Tårnby Kirke

taarnbykirke@mail.dk