generel information

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker og sognegårde. Gudstjenester og planlagte arrangementer er således aflyst foreløbigt.

Hospitalspræsten Desirée på Psykiatrisk Center Amager fungerer fortsat på Digevej 110.
Dog er gudstjenester foreløbigt aflyst. Hvis du er indlagt og ønsker en samtale, så kontakt hospitalspræst Desirée Risum på tlf. 3046 2040.

Dåb og vielser
Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal
overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. Vi opfordrer vores dåbsfamilier og brudepar, der har planlagt en kirkelige handling de kommende uger om at udskyde, hvor det er muligt. Kontakt gerne kirkekontoret eller en præst for nærmere aftale.

Begravelser og bisættelser
Ved begravelser og bisættelser i Tårnby Kirke skal deltagergrænsen på 13 pårørende overholdes. Vi opfordrer til at man forud for højtideligheden informerer familie og pårørende om de skærpede regler.

Kontakt til kirkens præster og kontorer
Kirkens præster står fortsat til rådighed for samtale og sjælesorg. Vi træffes dagligt telefonisk og på mail.
Karsten Møller Hansen tlf. 2175 1030 / kmha@km.dk
Ida Nielsen tlf. 3250 4186 / idni@km.dk
Desirée Risum tlf. 3046 2040 / dr@km.dk (betjener også Psykiatrisk Center Amager på Digevej 110).
Louise Husted Rosenberg tlf. 3046 0886 / lrr@km.dk

Kordegnekontor og kirkegårdskontor kan udelukkende kontaktes telefonisk og via mail i kontorernes træffetid.
Kordegnekontoret:
Kordegn Tine Bendsten
tlf. 3250 4195 & E-mail: thbe@km.dk

Kirkegårdskontoret:
Kirkegårdsleder Henrik Schoubye
Tlf. 3250 5798 & E-mail: kirkegaard@taarnbykirke.dk