Alle indlæg af Mads Gravers Nielsen

Påske

mar 2013 ??

I år falder påsken relativt tidligt, idet Palmesøndag allerede er den 24.marts. Påsken flytter hvert år tidspunkt, fordi man for mange år siden besluttede, at påskedag altid skulle være den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Påsken er kirkens helligste højtid og hele kirkeårets søndage er navngivet efter påskens tidspunkt. Et eksempel: Da påsken i år falder tidligt var der kun 2 søndage efter Hellig 3 konger, hvilket betyder, at den kommer flere søndage efter Trinitatis.

Kirken har jo 3 store højtider: Jul – Påske – Pinse og ingen af dem kan udelukkes. Hvis ikke Jesus var født i julen, så ville der ikke være nogen Påske. Hvis ikke Jesus var opstået fra de døde påskedag, så ville der ikke være nogen Pinse. Hvis ikke Jesus var kommet igen pinsedag i Helligåndens skikkelse, så ville der ikke være nogen kirke. Hvis der ikke havde været nogen kirke – ikke kirkebygningen, men de kristne – så ville der ikke være blevet bygget en Tårnby kirke i begyndelsen af 11-hundredetallet og der havde ikke været en menighed her i Tårnby og derfor heller ikke nogle kirkebladssider i Tårnby Bladet.

Jeg skrev, at Påsken er kirkens helligste højtid. Dette til trods har man besluttet, at forretninger gerne må holde åbent også i påskedagene. Man ignorerer, at palmesøndag markerer Jesu indtog i Jerusalem. Skærtorsdag minder os om indstiftelsen af Nadveren. Langfredag markerer Jesu lidelse og død. Påskedag Jesu opstandelse og 2.påskedag mindes vi, at Jesus viste sig som opstanden for 2 disciple.

Der er altså – efter min mening – god grund til at fejre påsken. Ikke ved påskebryg og påskefrokoster (intet ondt om dem), men ved stilfærdigt at tænke på, hvor vigtigt påskebegivenhederne er for den kristne kirke, hvilket igen betyder, at man også besøger ens sognekirke eller en anden kirke afhængig af, hvor man befinder sig i påskedagene.

Derfor er det ukærligt, at alle de familier, der har ansatte i butikker, ikke har samme mulighed for at helligholde og dyrke familielivet som dem med andre erhverv.
Alligevel vil jeg – i god tid ganske vist – ønske alle læsere en Glædelig Påske!

Andreas Woller