Fra fødsel til død

En kort oversigt
– klik på grønne links for yderligere oplysninger på borger.dk.
Har du spørgsmål, eller har du brug for hjælp, er du selvfølgelig meget velkommen til at kontakte kirkekontoret.

Fødsel
Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen.
Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering. Ved hjemmefødsel skal forældrene anmelde fødslen.
Anmeldelsen skal sendes til morens bopælssogn.

Navngivning
Alle børn i Danmark skal have et navn, inden de fylder seks måneder. Navnet registreres i CPR.
Navngivningen kan ske online, på en blanket og ved dåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.

Dåb
Mange børn bliver navngivet ved en dåb i den danske folkekirke. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken.
Det er den eller dem, der har forældremyndigheden, der bestemmer, om et barn skal døbes.
Dåben kan aftales med kirkens kordegn eller præst.
Når barnet er døbt, bliver dåben registreret i kirkebogen i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben udsteder dåbs- eller fødesognet en fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.

Voksendåb
Hvis man ikke er døbt som barn, kan man blive det som voksen.
Ved voksendåb har man ikke faddere, men i stedet to dåbsvidner. Man oplyser deres navne og adresser, når man indskrives til dåb.
– kontakt Kirkekontoret eller den præst du vil døbes af.

Konfirmation
sker som regel i 8. klasse efter en fastlagt plan.
– se mere under “Vi Tilbyder

Bryllup
Man kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse.
En kirkelig vielse kan finde sted i folkekirken og i anerkendte og godkendte trossamfund.
Hvis du vil giftes, skal både du og din partner udfylde en ægteskabserklæring, så kommunen kan undersøge, om I opfylder betingelserne for ægteskab.
Ægteskabserklæringen anvendes uanset om du skal vies i kirke eller på rådhuset.

Dødsfald
Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest, før man kan anmode om begravelse eller brænding af afdøde.

Begravelse
Et dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til, senest to dage efter dødsfaldet.
Ved anmeldelsen skal du oplyse personlige data, og om afdøde skal begraves eller brændes m.m.
Reglerne gælder uanset afdødes trosretning, eller afdøde ikke var medlem af folkekirken.
Du kan enten selv udfylde blanketten på ovennævnte link eller få bedemandens hjælp. Blanketten skal sendes til kirkekontoret eller sognepræsten i det sogn, afdøde hørte til.
Følgende dokumenter skal vedlægges:

  • kopi af lægens dødsattest
  • afdødes sundhedskort
  • dåbsattest
  • og en evt. vielsesattest.

Kirkekontoret sørger for at give besked om dødsfaldet til de øvrige offentlige myndigheder, blandt andet skifteretten og folkeregistret.
Pårørende kan vælge selv at stå for det praktiske omkring anmeldelse af dødsfald og begravelse, eller de kan træffe aftale med en bedemand, om hvilke ting, han skal ordne.

 

taarnbykirke@mail.dk