Opdaterede retningslinjer: Maksimum 26 personer i kirken.

De sidste nye instruktioner fra ministeriet med henblik på at bremse udbredelsen af coronasmitte betyder at der nu maksimalt må være 26 personer i kirkerummet under gudstjenester og kirkelige handlinger – hertil skal regnes præst, organist samt øvrigt personale.
Der må ikke synges, og der er fortsat krav om at man bærer visir eller maske, undtagen når man befinder sig på sin plads i kirken.