Påske

mar 2013 ??

I år falder påsken relativt tidligt, idet Palmesøndag allerede er den 24.marts. Påsken flytter hvert år tidspunkt, fordi man for mange år siden besluttede, at påskedag altid skulle være den første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.

Påsken er kirkens helligste højtid og hele kirkeårets søndage er navngivet efter påskens tidspunkt. Et eksempel: Da påsken i år falder tidligt var der kun 2 søndage efter Hellig 3 konger, hvilket betyder, at den kommer flere søndage efter Trinitatis.

Kirken har jo 3 store højtider: Jul – Påske – Pinse og ingen af dem kan udelukkes. Hvis ikke Jesus var født i julen, så ville der ikke være nogen Påske. Hvis ikke Jesus var opstået fra de døde påskedag, så ville der ikke være nogen Pinse. Hvis ikke Jesus var kommet igen pinsedag i Helligåndens skikkelse, så ville der ikke være nogen kirke. Hvis der ikke havde været nogen kirke – ikke kirkebygningen, men de kristne – så ville der ikke være blevet bygget en Tårnby kirke i begyndelsen af 11-hundredetallet og der havde ikke været en menighed her i Tårnby og derfor heller ikke nogle kirkebladssider i Tårnby Bladet.

Jeg skrev, at Påsken er kirkens helligste højtid. Dette til trods har man besluttet, at forretninger gerne må holde åbent også i påskedagene. Man ignorerer, at palmesøndag markerer Jesu indtog i Jerusalem. Skærtorsdag minder os om indstiftelsen af Nadveren. Langfredag markerer Jesu lidelse og død. Påskedag Jesu opstandelse og 2.påskedag mindes vi, at Jesus viste sig som opstanden for 2 disciple.

Der er altså – efter min mening – god grund til at fejre påsken. Ikke ved påskebryg og påskefrokoster (intet ondt om dem), men ved stilfærdigt at tænke på, hvor vigtigt påskebegivenhederne er for den kristne kirke, hvilket igen betyder, at man også besøger ens sognekirke eller en anden kirke afhængig af, hvor man befinder sig i påskedagene.

Derfor er det ukærligt, at alle de familier, der har ansatte i butikker, ikke har samme mulighed for at helligholde og dyrke familielivet som dem med andre erhverv.
Alligevel vil jeg – i god tid ganske vist – ønske alle læsere en Glædelig Påske!

Andreas Woller

Børnene er fremtiden

Fødselstallet har været faldende de sidste par år. Det er nok – også her – krisen, der kradser. For børn erjo dyre! Det kan jeg skrive under på, når jeg har vores datter på 16 med i Fields. For der skal meget til, hvis vi skal være sikre på, at vores børn har det samme som alle andre.
Det kan nok holde nogen tilbage fra at stifte familie.

Alligevel må vi jo sige. at det varer noget, før det bliver et problem. Helt små børn er ikke modebevidste, og når de alligevel meget ofte er i modetøj, så er det forældrenes behov, ikke deres. Og inden det bliver deres behov, er krisen forhåbentlig ovre.

Så det er vigtigt, at vi ikke lader krisen hæmme os, men får vores børn inden vi bliver for gamle og måske finder ud af, at det slet ikke er så let, som vi troede. for det er jo vigtigt, vi får børn, børn er fremtiden.
Og jeg syntes jo så også, det er vigtigt, at vi får vores børn døbt. Vi har rigtig mange voksendåb i disse år, det er altid en stor og varm oplevelse, alligevel er det også svært, og mange voksne fortæller os da også, at der er gået mange overvejelser forud, for selv om voksne får dåben på samme måde som små børn, så føles det nok ikke altid sådan.

Så rigtig mange, både af de, der tager skridtet og de, der ikke gør, ønsker at de havde været døbt som små. Så hvis man syntes, det er vigtigt at ens børn skal være en del af det samfund, kristendommen har opbygget igennem århundreder, syntes jeg, man skal lade sine børn døbe, mens de er små. Det koster ikke så meget, man behøver ikke at invitere til en tre retters menu bagefter og man kan låne en dåbskjole i kirken.

Ida Nielsen

taarnbykirke@mail.dk