Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirke - og kulturmedarbejder søges

Kirke - og kulturmedarbejder søges
Udgivet ons d. 2. jun 2021, kl. 18:19
Dagbogen

En stilling som Kirke- & Kulturmedarbejder ved Tårnby Kirke er ledig til besættelse pr. 1. august 2021. Stillingen er på 25 timer gennemsnitligt pr. uge, dog kan time antallet variere fra uge til uge.

Om Tårnby Kirke
I Tårnby Kirke har vi meget travlt! Vi har faktisk så travlt med af afholde kirkelige handlinger, at der ikke har været tid til så meget andet.
Kirken har i 2020 fået en fjerde præst ansat, hvilket gør, at handlingerne kan fordeles mere jævnt, og der er dermed skabt tid til, at kunne tilbyde flere arrangementer og særgudstjenester.

Med den nye mulighed for at tilbyde flere arrangementer, søger vi derfor en Kirke- & Kulturmedarbejder, som har lyst til at træde ind i et opbyggende arbejde om, at få oparbejdet faste kulturelle samt diakonale arrangementer for alle aldersgrupper, og få formidlet disse tilbud ud til sognet og omegn. Vi har brug for en medarbejder, der kan spare, inspirere og aflaste præsterne, og ikke mindst koordinere arrangementerne.

Det er en helt ny stilling, og der vil være rig mulighed for selv at præge stillingen og dens arbejdsgange.

Kirke- & Kulturmedarbejderens opgaver kan være følgende:

 • Planlægning og undervisning sammen med kirkens præster af minikonfirmander samt babyrytmik og børnegudstjenester
 • PR: Varetage kommunikation til online og skriftlige medier af kirkens arrangementer og gudstjenester bl.a.: kirkens hjemmeside, facebook, annoncering til lokalavis, nyhedsbreve og plakater m.m.
 • Planlægning og afvikling af arrangementer i samarbejde med kirkens præster og menighedsråd samt dertilhørende opgaver
 • Varetage opbyggelsen af frivilligt netværk og diakonale tiltag


Vi forventer, at du:

 • Kan stå inden for kirkens værdier og rammer
 • Har pædagogisk erfaring
 • Har et godt blik for kommunikation
 • Er engageret, kreativ og idérig, og har lyst til at formidle den røde tråd mellem at være kirke og kulturinstitution
 • Er indstillet på at indgå i et gensidigt samarbejde med sognepræsterne og kirkens øvrige personale
 • Trives med at tage initiativer og arbejde selvstændigt
 • Det er en fordel, at du har en uddannelse som Kirke- & Kulturmedarbejder, ellers skal uddannelsen tages

Afsættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke-og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder. Aftalerne kan ses på www. folkekirkenspersonale.dk

Opfylder du ikke kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.924 – 382.825 kr. Fikspunktet er 303.371 kr.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.371-433.387 kr. Fikspunktet er 317.817 kr.

Der ydes rådighedstillæg. Lønnen udbetales med 25/37. Alle beløb er oplyst i nutidskr.

Vi kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid og at der vil blive krævet børneattest.

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Tårnby sogns Menighedsråds Sognepræst Louise Husted Rosenberg tlf. nr. 3046 0886

Kan du se dig selv som vores nye kirke-og kulturmedarbejder, ser vi frem til at modtage din ansøgning samt CV senest den 17. juni 2021 på 7190fortrolig@sogn.dk

Der vil blive indhentet referencer før en eventuel ansættelse.